© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Kontakty
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, turistika mládeže, klub fotografov, skupina turistov-starcov.
PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY  039 01  TURČIANSKE TEPLICE Teplická 888 / 10 IČO: 37972618 www.turistikadiviaky.sk  E-mail: stevohudak@azet.sk  Mobil 0905 479001
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013
SENIORKLUB PKT Diviaky SENIORKLUB PKT DIVIAKY 039 01  TURČIANSKE TEPLICE Teplická 888 / 10 www.turistikadiviaky.sk E-mail: stevohudak@azet.sk Mobil: 0944 947774; 0905 479001
Dca Štefan HUDÁK, majster turistiky 0905 479001   stevohudak@azet.sk Marietka BERNÁTOVÁ 0908 912205   marieta.bernatova@gmail.com Gabika MAŽÁRIOVÁ 0917 561409   gabulka4@gmail.com
Prezident SENIORKLUBU PKT Diviaky Viceprezidentka SENIORKLUBU PKT Diviaky Kronikárka SENIORKLUBU PKT Diviaky
Predsedníčka PKT Diviaky Podpredsedníčka PKT Diviaky Podpredseda PKT Diviaky Člen Výkonného výboru PKT Diviaky Člen Výkonného výboru PKT Diviaky Kontrolór PKT Diviaky ČESTNÝ PREDSEDA PKT Diviaky
Drahuša BORCOVANOVÁ 0907 508671  drahusa.borcovanova@gmail.com Martina ŠTRBOVÁ 0902 168889   mata.strbova81@gmail.com Ján LEGÁT 0904 415188  delegat@stonline.sk Jaroslav MATÚŠ 0911 249255   javomatus@pobox.sk Dušan ŠTANCEL 0905 672016   dusanstancel@zoznam.sk Ján FEKEČ 0910 812030   enef@stonline.sk Dca Štefan HUDÁK, majster turistiky
16.2.2018 TURISTIKA DIVIAKY