© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2020 TURISTIKA DIVIAKY
2020   DIVIACKI TURISTI SENIORI – Január 2020 Po dôstojnej rozlúčke so „starým“ rokom 2019, ktorá sa odohrala na Veľkom Straníku 770m, načim privítať ten celkom „novučičký“ rok, ktorý sa bude písať tak príťažlivo, že – dvadsať-dvadsať.
2020    DIVIACKI TURISTI SENIORI – Február 2020 ...Už o dva dni na to, v nedeľu 9. februára je skupina diviackych seniorov vo Vysokých Tatrách (podujatie Snežné psy) a to aj napriek panike vo svete z „verona“ – či „korona“ vírusom? Obidva tieto vírusy sú pre človeka nebezpečné, čo sa už nedá povedať o nadnárodných firmách, ktoré sa „starajú“ o naše zdravie...
2020    DIVIACKI TURISTI SENIORI – Apríl 2020 Naše deti a my s nimi si isto zapamätáme pohnuté časy, ktoré práve teraz prežívame. Sú jedinečné, nikdy našou spoločnosťou ani len nezaregistrované, plné pokusov a omylov. Iba kvôli histórii, lebo po čase tomu nikto neuverí, som si urobil fotografiu z ulice SNP v našom meste a ....
2020    DIVIACKI TURISTI SENIORI – Marec 2020 Marec je v celosvetovom meradle mesiacom, kedy si silnejšia polovica populácie patrične uctieva tu slabšiu (ale podstatne krajšiu), teda naše dievčence, ženy aj starké. Na návrh Marietky sme v nedeľu 8. marca 2020 vycestovali do .....
2020   DIVIACKI TURISTI SENIORI a MÁJ, MESIAC LÁSKY Pre mnohých spoluobčanov je Máj najkrajším a najinšpiratívnejším mesiacom roka. Veď Deň matiek, rozkvitnuté čerešne a ľudové zvyky s tým spojené sú úžasné. Tohtoročné májové dni však tieto očakávanie vonkoncom neponúkli. Lebo – korona.
2020   DIVIACKI TURISTI SENIORI SPÚTANÍ KORONOU ...Nuž áno, aktivity členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky boli aj v mesiaci jún roku 2020 tlmené opatreniami proti korone. Ak to však časom podmienky aspoň trochu dovolili, mohli ste diviackych seniorov stretnúť v prírode...
2020    PRÁZDNINY V SENIORKLUBE TURISTIKA DIVIAKY Leto bolo v plánoch členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky, napriek „korone“ zaplnené termínmi túr, stretnutí i plnenia podmienok projektu NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ SR. Nenechali sme nič na náhodu a už 5. júla 2020 sa zišli naši členovia v Klubovni, aby si pripomenuli výročné jubileá našich súputníkov, ktoré oslavovali v prvom polroku 2020...
2020    A OPÄŤ  –  KOROŇA...    SEPTEMBER 2020 ...Už koncom augusta to začalo opäť a tak som bol nútený oznámiť členom SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky „Jóbovu zvesť“, že mesiac september môžeme síce prežiť v prírode, ale iba v rámci individuálnej turistiky tak, ako tomu bolo na jar...
2020   SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – Október 2020 ....tohto roku verme že výnimočne, iba turisti združení v SENIORKLUBE TURISTIKA Diviaky, otvárali v sobotu 3. októbra tohto roku, pre nás skôr narodených výnimočný mesiac realizáciou 45. ročníka Stretnutia turistov veteránov na Bralovej skale 826m....