© Prvý klub turistov Diviaky 2011
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY KALENDÁR HLAVNÝCH TURISTICKÝCH PODUJATÍ 2024
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
Hlavné turistické podujatia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky majú svoj pevný termín v jednotlivých mesiacoch, pričom ich budeme realizovať spravidla v deň, v ktorom sú uvedené v oficiálnom zozname, alebo v stredu. Sú určené členom nášho Klubu s tým, že účasť na týchto podujatiach je pre nich tak povediac povinná. Náplňou činnosti členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky bude aj v roku 2024 pokračovanie v realizácii nášho strednodobého Projektu UTAJENÉ MIESTA SR, edícia 2024. Tieto turistické aktivity sa budú konať spravidla v druhú stredu v mesiaci, pokiaľ v takomto termíne nenastanú nepredvídané prekážky. Prípadne aj individuálne, podľa možností a hlavne chuti turistov.