© Prvý klub turistov Diviaky 2011
TOPlist
Aktualizované 05.01.2018
Aktuality klubu
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, turistika mládeže, klub fotografov, skupina turistov-starcov.
Aktuálny čas
Návštevnosť stránky
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 20 PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY
ÚSPEŠNÝ PRÍBEH POD NOVÝM NÁZVOM
17.1.1997
17.1.2017
20 rokov stretnutí plešatcov a bradáčov Drienku 1268m.
Prvý ročník Letných výstupov na Drienok 1268m realizoval vtedy Odbor turistiky v Diviakoch v sobotu dňa 13. septembra roku 1986 za účasti 40 turistov z ktorých bolo 11 diviackych turistov. Od 3. ročníka (13.08.1988)...
SENIORKLUB PKT Diviaky a DOBROVOLNÍCTVO ...Svoju prítomnosť na každom z 51 najvyšších vrcholov našich pohorí turista dokumentuje vrcholovou fotografiou, najlepšie pri vrcholovej tabuľke miestneho názvu. Až donedávna, do 15. júna roku 2017 to však na dvoch vrcholoch a to na Ďurovie vrchu 933m a na Plašnej 889m nebolo možné. Na spomínaných vrcholoch totiž neboli osadené vrcholové tabuľky miestneho názvu.
Aktuality strana:
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
16.2.2018 TURISTIKA DIVIAKY