© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Výkonnostná turistika v PKT Diviaky
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, turistika mládeže, klub fotografov, skupina turistov-starcov.
stav k 31.12.2013
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2018 TURISTIKA DIVIAKY