© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
2019  DIVIACKI TURISTI SENIORI V JANUÁRI 2019 Kapitola činnosti SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY v edícii 2018 bola uzatvorená presne 31.12.2018 na Veľkom Straníku 769m a teraz už niečo z nových  zážitkov, už januárových roku 2019. Vo štvrtok 17. januára sa vybrala skupinka, nazvime ju „estétov“ do Vysokých Tatier, na Hrebienok 1285m, aby .....
2019   DIVIACKI TURISTI SENIÓRI – FEBRUÁR 2019 Tohtoročný február bol k diviackym turistom seniorom prajný. Užili sme si na cestách po slovenských „krka hájoch“ slniečka, ale - bola to striedačka s mrazíkmi ba, niekedy aj s mraziskami.  Už prvý februárový deň , v piatok, sa delegácia nášho Klubu vybrala...
2019   DIVIACKI TURISTI SENIÓRI – MAREC 2019 Jedným z najzaujímavejších podujatí diviackych turistických seniorov v mesiaci marec bola návšteva ďalšej obce s nezvyčajným názvom ktorú sme objavili pri Lučenci – PRAHA 500m. Nie je to tá veľkolepá, česká, stovežatá, ale zato naša, slovenská, nad ktorou sa čnie len jedná jediná veža tunajšieho kostola.
2019    DIVIACKI TURISTI SENIORI NA CESTÁCH – APRÍL 2019 Na Izidora, vo štvrtok 4. apríla 2019 členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky pokračujú v návštevách obcí s NETRADIČNÝM NÁZVOM v okrese Nové Mesto nad Váhom, v Potvoriciach 177 m.
2019   AKTIVITY DIVIACKYCH TURISTOV SENIOROV – MÁJ 2019 Májové dni sú pre pobyt v prírode všeobecne považované za najvďačnejšie. V roku 2019 však tomu tak vôbec nebolo. Nuž a stalo sa, že členovia SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY museli usilovne kalkulovať, aby si medzi „mokrými“ dňami našli aj tie slnečné.   
2019   SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – JÚNOVÉ AKTIVITY ...Je potrebné skonštatovať, že Marietka Bernátová, Peter Lesay a Števo Hudák dokončili ako prví zo SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky návštevy 7 divov TN kraja a poslali príslušné Záznamníky na vyhodnotenie a udelenie príslušných ocenení do Trenčína...
2019  SENIORSKE TURISTICKÉ PRÁZDNINY 2019 Popri rôznych „univerzitách tretieho veku“ sa členky a členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky cez prázdniny intenzívne venovali poznávaniu našej krásnej Slovenskej prírody, ale nevyhli sa ani spoločenským aktivitám Klubu...
2019   DIVIACKI SENIORI NA ZAČIATKU JESENE 2019 ...Údajne ide doslova o život – o možnosť vyjsť von z bytu a nezomrieť pri tom a – to už v blízkej budúcnosti. Nuž v mene našich seniorov Vám, vážení spoluobčania ponúkam: vyberte sa s nami na niektorý z našich skorých výletov pokochať sa ešte našou krásnou slovenskou prírodou. Pokiaľ je čas.   
2019   BABIE LETO NA HORÁCH – 2019   ....Obrázok číslo 3 dokumentuje nie celkom bežnú príhodu zo života nášho SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky. Je z prostredia Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, presnejšie z Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie, kde „šéfuje“ MUDr. Daniel Oslanec, o ktorom (nielen) členovia nášho Klubu hovoria, že má zlaté ručičky....