© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 1/2022 Tak, a sme sa dočkali. Možno sa aj patrí niekoľkými vetami zosumarizovať jednak rok 2021 + jeho posledný mesiac december. Nuž, začnem Dernierou jedného z celkom vydarených Projektov SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY Nezvyčajné názvy obcí Slovenska.
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 2/2022 Vlani na začiatku januára to bola, keď hovorím o živote ako takom, katastrofa. Možno že všetci sme dúfali, že to bola iba výnimočná situácia. Ale nebola! Rok 2022 začal ešte smutnejšie ako ten predchádzajúci.
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY  –  TEPLICKÉ ZVESTI číslo 3/2022 ... v stredu 16. februára 2022 sme realizovali druhé z Hlavných Klubových podujatí SENIORKLUBU TURIOSTIKA Diviaky v roku 2022 a to na Lietavskom hrade 635m. Každoročne si na tomto mieste pripomíname vznik nášho Klubu – tentoraz to bolo 9. výročie...
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 4/2022 Prvý jarný mesiac je pre ľudí s neskrývanou láskou k prírode priam požehnaním. Mesiac Marec veľmi intenzívne pôsobí aj na našu komunitu, kde priemerný vek je 70 krížikov, alebo rokov? Aj keď členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky nepoznajú sezónnosť, predsa len pri teplotách nad 10°C viditeľne „ožívajú“ avšak, nezriedka mysliac aj na ono známe ...“marec – poberaj sa starec“...
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 5/2022 Pre niekoho to bude možno znieť ako chválenie sa, pre viacerých to bude zrejme absolútnou novinkou, v niektorých prípadoch možno aj nechcenou – ale je to prosto tak. SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky je naozaj endemitom na Slovensku a v komunite Klubu Slovenských turistov. Je to nateraz jediný Klub turistov seniorov na Slovensku, ktorý je už niekoľko rokov občianskym združením.
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 6/2022 Štyridsiaty piaty diel Projektu ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI som si naplánoval na štvrtok 19.5.2022 a to na Lázky 660m. Lázky sú č asťou obce Bystrička 450m. Na obrázku číslo päť, Števo Hudák v Zabudnutej obci Turca Lázky 660m. Pri tejto príležitosti som navštívil aj okolie usadlosti, kde žil zavraždený generál polície Milan Lúčansky.
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 7 -8/2022 Po mesiaci lásky prišlo k nám leto a celkom zhurta. Tomu sa naša „odrastená“ komunita veľmi potešila. Už v stredu 1. Júna sme sa vo dvojici vybrali do NITRIANSKEJ STREDY 170m, aby sme pokračovali v návštevách Projektu Sídiel s názvami Dní v týždni.
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 09/2022 Ešte na začiatku roka 2021, v dobe koroňi, keď pod hrozbou tvrdých trestov občania nesmeli cestovať mimo svojho okresu, vyhlásili v SENIORKLUBE TURISTIKA Diviaky jeden zaujímavý Projekt – ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI...
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 10/2022 Netrúfam si odhadnúť, koľko mojich spoluobčanov vie, že bývalé, síce veľmi dôležité spišské mesto SPIŠSKÁ SOBOTA má svoje Divadlo...
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 11/2022 Netvrdím, že najkrajším ročným obdobím je jeseň, je však nespochybniteľne najfarebnejšia a z pohľadu starších ľudí tiež, povedal by som sviatočným obdobím...
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – TEPLICKÉ ZVESTI číslo 12/2022 Nuž, kolobeh života na našej Matičke Zemi je, pokiaľ hovorím o prírode, (prírodnými) zákonmi stanovený a nemenný.