© Prvý klub turistov Diviaky 2011
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY KALENDÁR KLUBOVÝCH TURISTICKÝCH PODUJATÍ 2019
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
HLAVNÉ PODUJATIA SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY v roku 2019 (je ich spolu osem, a v Kalendári na rok 2019 sú zvýraznené žltou farbou) by sa mali zúčastňovať všetci členovia Klubu, bez výnimky. KRÁTKODOBOU náplňou našej činnosti (rok 2019) bude splniť podmienky a získať odznak OTO „7. divov Trenčianskeho kraja“ – sú zvýraznené farbou zelenou. Činnosť členov SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY V STREDNODOBOM HORIZONTE je Projekt NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ SR, ktoré budeme navštevovať (predpokladáme po dobu niekoľkých rokov) podľa reálneho záujmu našich členov. Zmena termínu, alebo miesta konania tej ktorej akcie je vyhradená jej organizátorovi. Informujte sa, prosím, vo vlastnom záujme deň pred konaním akcie o podrobnostiach u organizátora akcie.