© Prvý klub turistov Diviaky 2011
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY KALENDÁR KLUBOVÝCH TURISTICKÝCH PODUJATÍ 2023
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY 10 rokov ÚSPEŠNEJ ČINNOSTI 2013 2023
Hlavné turistické podujatia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky majú svoj pevný termín. Sú určené členom nášho Klubu s tým, že účasť na týchto podujatiach je pre nich tak povediac povinná. Náplňou činnosti členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky bude aj v roku 2023 pokračovanie v realizácii nášho strednodobého Projektu UTAJENÉ MIESTA SR, edícia 2023. Tieto turistické aktivity sa budú konať spravidla v druhú stredu v mesiaci, pokiaľ v takomto termíne nenastanú nepredvídané prekážky. Prípadne aj individuálne, podľa možností a hlavne chuti turistov.